Oferta

W czym mogę pomóc?

 

 • Sprzedaż w wielu aspektach oraz negocjacje handlowe.
 • Zakupy bezpośrednie i pośrednie, towary handlowe, a marki własne. Różnice w zakupach Polska, Europa, Azja.
 • Szeroko pojęta komunikacja, nie tylko w sprzedaży.
 • Osiąganie celów i motywacja.
 • Umiejętność pracy w zespole - tworzenie synergii.
 • Cechy skutecznego lidera.
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem.
 • Tworzenie procedur i zakresów obowiązków.
 • Praca w środowiskach wielokulturowych.
 • Sztuka prezentacji i autokreacji.
 • Metody na radzenie sobie ze stresem.

Istnieje możliwość dostosowania programu ściśle do potrzeb zamawiającego oraz otrzymania raportu.

 

Komu?

 • Osobom u progu kariery zawodowej, nie tylko studentom
 • Tym, którzy maja ochotę na awans, zmianę
 • Małym firmom

Forma

Wykłady lub warsztaty, doradztwo indywidualne. Najczęściej sprawdzają się formy łączone: mini wykłady, ćwiczenia i gry oraz omawianie wyników.  Bloki 2-8 godzinne.

Na życzenie wystawiam faktury VAT oraz certyfikaty uczestnictwa.

© 2018 Edyta Łasińska. Wszystkie prawa zastrzeżone.